Oferta dla osób fizycznych

 Naszym klientom zapewniamy:
 • fachową poradę prawną

 • sporządzanie umów i pism procesowych

 • reprezentację przed sądami, urzędami i innymi organami

 
Świadczymy usługi w szczególności w następujących dziedzinach prawa:
 • prawo karne (m.in. obrona na wszystkich etapach postępowania karnego, reprezentacja pokrzywdzonych 
  w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, sprawy o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 • prawo cywilne (m.in. sprawy o zapłatę, ubezwłasnowolnienie, ochronę dóbr osobistych, sprawy konsumenckie)
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, ustalenie stosunku pracy, zapłatę wynagrodzenia, nadgodziny, ustalenie wypadku przy pracy, sprostowanie protokołu powypadkowego, sprostowanie świadectwa pracy, sprawy emerytalne i rentowe)
 • prawo spadkowe (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, otwarcie i ogłoszenie testamentu, zabezpieczenie spadku, wykonanie zapisu)
 • prawo rzeczowe (m.in. sprawy o zasiedzenie, eksmisję, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, ochronę własności i posiadania)
 • prawo rodzinne (m.in. sprawy o rozwód i separację, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dziećmi, przysposobienie, ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy z zakresu opieki i kurateli, obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich)