Oferta dla firm

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
  • sporządzania opinii, udzielania porad i konsultacji prawnych 
  • sporządzania umów i pism procesowych 
  • doradztwa w zakresie prawa pracy
  • pozasądowego i sądowego dochodzenia wymagalnych należności 
  • doradztwa w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego 
  • rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym 
  • doradztwa w zakresie prawa zamówień publicznych 
  • doradztwa w zakresie prawa podatkowego 
  • reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi organami
  • stałej obsługi prawnej firm

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Oferujemy pomoc w tworzeniu, łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek cywilnych, spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) oraz innych podmiotów prawnych (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie). Przeprowadzamy cały proces rejestracji od zawarcia umowy spółki, poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów, dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz uzyskanie numeru REGON i NIP. 

Przedsiębiorcom, spółkom i innym podmiotom prawnym oferujemy również stałą obsługę prawną w zakresie bieżącej organizacji i funkcjonowania firmy, w ramach stałej miesięcznej opłaty.